Bio-Life AirCleanse

kr259.00

Bio-Life AirCleanse™

  • Alla vanliga allergener i hemmet blir luftburna i något skede. Dessa partiklar är de huvudsakliga orsaker till ögon, näsa, hals och andningssvårigheter och kan också bidra till hudirritationer. Bio-Life AirCleanse™ reducerar dessa partiklar i luften.

 

  • Bio-Life AirCleanse™ är en lättanvänd luftsprej som innehåller negativt laddade tensider och eteriska oljor som bryter ner allergenpartiklarna. Spreja i rummet med en sprejning per kubikmeter. Sprejfrekvensen styrs av vilken allergen det rör sig om, använd enligt anvisningarna på förpackningen. Om man har besökare som är allergiska är detta en perfekt ”snabb fix”!

 

  • Biologiska ingredienser, ej testad på djur.

AirCleanse

Air Cleanse