Bio-Lifes anti-allergiprodukter från Allgenix reducerar mängden kvalster, husdjursallergener, pollen och mögel i ditt hem.
Därmed minskar utsatthet och sannolikheten att man kommer att utveckla en allergisk reaktion